فودکس ایران
< 1 دقیقه
38

نوقا و کارامل با روکش فرآورده کاکائویی(۸ گرم) معادل یک سهم: انرژی: ۳۶.۷ کیلوکالری قند:  ۴/۸۸ چربی: ۱/۶۲ گرم نمک: ۰/۰۲ گرم اسیدهای چرب ترانس: ۰/۰۱ گرم

< 1 دقیقه
33

یک فنجان غلات صبحانه معادل ۳۰گرم: انرژی: ۱۱۶ کیلوکالری قند: ۶ چربی: ۰/۳۲ گرم نمک: ۰/۱۵ گرم اسیدهای چرب ترانس: ۰گرم

< 1 دقیقه
25

هر سهم ماده غذایی برابر با ۳۰ گرم: انرژی: ۱۲۸/۵۲ کیلوکالری قند: ۹/۲۷ گرم چربی: ۵/۱۵ گرم نمک: ۰ گرم اسیدهای چرب ترانس: ۰/۰۸ گرم

< 1 دقیقه
25
< 1 دقیقه
16

۱ بسته ویفر با طعم میوه ۱۰۰ گرم معادل ۲ سهم: انرژی: ۱۸۶/۸ کیلوکالری قند: ۱۴/۱۵ چربی: ۱۰/۰۴ گرم نمک: ۰/۱ گرم اسیدهای چرب ترانس: ۱ گرم

< 1 دقیقه
11

تعداد ۶ عدد شیرینی سبوسدار(۴۵ گرم) معادل یک سهم: انرژی: ۱۸۹/۷ کیلوکالری سوکرالوز: ۰/۱۶ گرم چربی: ۱۰/۹۸ گرم نمک: ۰/۱۳ گرم اسیدهای چرب ترانس: ۰/۴۵ گرم

< 1 دقیقه
9

تعداد ۳/۵عدد بیسکویت کرمدار با طعم پرتقال (۵۵گرم) معادل یک سهم: انرژی: ۲۳۲/۸ کیلوکالری قند: ۱۴/۳۵ گرم چربی: ۹/۶ گرم نمک: ۰/۱۹ گرم اسیدهای چرب ترانس: ۱/۱ گرم

< 1 دقیقه
8

تعداد ۸ عدد بیسکویت با طعم زعفران (۵۵گرم) معادل یک سهم: انرژی: ۲۵۶/۱۵ کیلوکالری قند:  ۹/۸ گرم چربی: ۹/۹۱ گرم نمک: ۰/۲۲ گرم

< 1 دقیقه
9
< 1 دقیقه
8
38
کینگ کیک کاکائویی گرجی
38

سبک زندگی سالم

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

با اشتراک در خبرنامه فودکس، همیشه در جریان اخبار و ترندهای تغذیه قرار بگیرید.