ثبت نام آنلاین برند

[cz_image id=”cz_103075″ image=”1323″][/cz_image][cz_gap height=”30px” id=”cz_46957″]

ثبت نام آنلاین برند در نمایشگاه دیجیتالی

شما با استفاده از فرم زیر می‌توانید اطلاعات برند خود را برای ما ارسال نمایید.

[cz_gap id=”cz_46957″]
[cz_gap height=”60px” id=”cz_46957″]
[cz_image id=”cz_52443″ image=”1384″][/cz_image]

درباره فودکس ایران …

زمین بستری است که تاریخ بشریت از آن آغاز شد. زندگی و حیات از آن برخواست، در آن ریشه زد و ادامه پیدا کرد. انسان نیز نخستین بار خود را بر زمین یافت، حیاتش را وابسته به نیازهایی دید که باید راهی برای برآوردن‌شان پیدا می‌کرد. نیازی که در میان دستان انسان ابتدایی به دنبال شکار حیوانات و یافتن چشمه‌ای جوشان، به طبیعت رفت و از آن‌جا با وزش نسیمی به هوا برخواست، سرگردان شد، با همراهی دانه‌های کوچکی به دل زمین نشست. پا‌به‌پای آنها در دل خاک ریشه کرد، جوانه زد و سبز شد.

[cz_button title=”با ما بیشتر آشنا شوید” icon_position=”after” id=”cz_31900″ link=”url:https%3A%2F%2Fnew.foodexiran.com%2Fabout-us%2F|title:%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%A7|target:_blank” icon=”fa czico-135-arrows-5″ sk_icon=”color:#ffffff;” sk_button=”color:#ffffff;”]